Безопасност на храните

9

Суровините, използвани от Смарт Органик АД за производството на продуктите с марките Dragon Superfoods, Smart Organic, Smart Cafe и Stevismart, преминават през проверка и контрол на всички нива с цел оптимално проследяване и гарантиране на високото качество на крайния продукт.

9

Предварителна проверка на доставчици и суровини – изискване на документи , доказващи биологичния произход и безопасността на храните.

9

Регулярен анализ на суровините за наличие на пестициди, тежки метали, микотоксини и други.

9

Пакетиране, етикиране, транспортиране и поддръжка на пакетажните машини при стриктно спазване на изискванията на Българската и Европейската нормативна уредба.