Корпоративна социална отговорност

КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние в Смарт Органик произвеждаме и дистрибутираме качествени био продукти, за да осигурим на обществото по-добро здраве и живот. Продуктите, които предлагаме осигуряват на хората природосъобразен начин на живот, като в същото време допринасят за опазване на околната среда. Те са произведени със съставки от доказан и проверен произход от биологично земеделие, гарантиращо чисти за човешкото здраве продукти и устойчиво развитие и третиране на природата.

КЪМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Компанията цени своите служители и вярва, че те допринасят за нейният успех. Затова насърчава тяхното личностно и професионално развитие, като:

осигурява възможност за водене на здравословния начин на живот чрез био продукти на по-достъпни за тях цени, йога и дихателни практики и др.

поемайки част от разходите за курсове за личностно развитие

организирайки фирмени събития за забавление и сплотяване на екипа като Тийм билдинги, коледни партита, СПА и др.

СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И ДАРЕНИЯ

Спонсорираме инициативи за почистване на планините на неправителствена органиация „За Земята“.

Смарт Органик отделя част от приходите си за фондацията „Изкуството да живееш“ с които спомага за изграждането на безплатни училища в Индия. През 2014г. компанията е финансирала образованието на 100 деца в Индия.

Събираме разделно отпадъците в офиса за по-лесното им рециклиране.