Мисия, визия, ценности

Мисия

Компанията Смарт Органик е създадена с идеята да предостави алтернатива на конвенционалната хранителна индустрия, като предлага чисти и здравословни хранителни продукти с гарантиран произход.

Като българска компания работим за изграждането на един по-добър имидж на България в чужбина, подкрепяме местното производство като използваме винаги когато има възможност български суровини, осигуряваме работни места и възможност за личностно развитие на човешки ресурси. Помагаме на служителите си да развият собствените си качества, да поемат отговорност за действията си и да се учат чрез правене. Така изграждаме лидери, на които предоставяме възможност за кариерно израстване в компанията.

Визия

Ние сме иновативна, динамична, социално отговорна компания, решена да предостави здравословен избор за всеки човек навсякъде по света. Стремим се да предлагаме продукти с безкомпромисно качество, които даваме и на собствените си деца, както и високо ниво на обслужване на нашите клиенти по веригата на доставка.

Ценности

Ценностите, които компанията следва по пътя на осъществяването на своята мисия са:

9

Положително отношение – считаме, че усмивката е най-добрият ни приятел. Стремим се да изграждаме положителна атмосфера на работа

9

Осигуряване на здравословна работна среда на нашите служители чрез:
– Без регулярен нощен труд
– Отопляеми складови помещения
– Вентилационни системи в производствените помещения

9

Да предлагаме, но и да потребяваме екологично чисти продукти, които подкрепят естествения и ненасилствен начин на живот (при чието производство не са пострадали животни).

9

Да прилагаме иновативност и креативност в нашата работа, за да създаваме все по-качествени продукти

9

Отговорност
– Пред нашите клиенти – качеството на продуктите ни, безопасност, надеждност
– Пред колегите и компанията
– Пред обществото

9

Честна и открита комуникация

9

Приемане и разбирателство

9

Природосъобразност
– Минимизираме и рециклираме отпадъците в офиса, складовата и производствена ни база
– Използваме щадящ природата автопарк